Mısır Hükümetinin talimatları çerçevesinde ve ACID sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla Mısır Merkez Bankasınca alınarak Bankalara iletilen ancak sayısı ve içeriği belli olmayan Karar kapsamında Mısır’da ithalatlarda akreditif kullanılacağı bilgisi 12 Şubat 2022’den itibaren pek çok medya organında açıklanmış ve bu durum iş adamları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.  Akabinde açıklanan başka bir haberde ise bazı istisnalara ve detaylara değinilmektedir. Buna göre;

– Kararın 22 Şubat 2022’den itibaren zorunlu olarak uygulanacağı,

– Yabancı şirketlerin Mısır şubeleri ve bağlı ortaklıklarının hariç tutulacağı 

– Kararın yayımından önce yapılan sevkiyatların hariç tutulacağı (Bazı güvenilir kaynaklarda yayım tarihi 13 Şubat 2022 olarak geçmektedir) 

– Buğday, ilaçlar, aşılar ve bunların ham maddeleri, çay, et, kümes hayvanı, balık, yağ, süt tozu, bebek sütü, bakla, mercimek, tere yağ, mısır gibi ürünlere istisna uygulanacağı,

– 5.000 $’a kadar olan gönderilerin hariç tutulacağı 

belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Mısırlı firmalara akreditif alımını kolaylaştırılması bağlamında talimatlar verildiği de bildirilmektedir. 

İhracatçılarımızın mümkün mertebe ithalatçılarıyla görüşerek hareket etmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Halihazırda resmi Karar metninin olmaması işlemlerin değişkenlik gösterebileceğini düşündürmektedir.

Akreditif

Akreditif; alıcının (amir/ithalatçı) talimatıyla bir bankanın (amir banka) belli bir tutar ve vade ile Akreditif’te öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında, satıcıya (lehdar/ihracatçı) ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca Akreditif, şartlı bir banka garantisidir.

Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısında bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Akreditif’te, diğer ödeme şekillerinden farklı olarak, güven unsuru yerine banka garantisi söz konusudur. Akreditif, malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.

İhracatçı, uygun vesaik ibraz ettiği takdirde alacağını güvence altına almış olur.

Tarafları

Amir-İthalatçı: İhracatçı ile anlaştıktan sonra, Akreditif işlemini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır.

Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve ödeme taahhüdünde bulunan bankadır. Akreditif şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla, kesin ödeme taahhüdüne girmektedir.

Lehtar: Lehine Akreditif açılan satıcıdır. Akreditif şartlarında belirlenen koşullara uyması halinde, Akreditif kapsamında kendisine ödeme yapılır veya ödeme taahhüdü altına girilir.

Lehtar Bankası:Açılan Akreditif’i lehdara ihbar eden banka, ihracatçının bankasıdır. İhracatçının talep ettiği durumlarda Akreditif’e teyit ekleyebilir.

İthalatçının Akreditifte belirtilen şartlara uygun olmayan belgeler karşılığında Lehdara ödeme yapılmayacağını bilmesi bakımından da amir açısından güvenilir bir ödeme şeklidir.